bản đồKHÁCH SẠN MƯỜNG THANH HOLIDAY ĐIỆN BIÊN PHỦ
514 Võ Nguyên Giáp, Him Lam, Tp Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt nam
ĐT: 0215 3810 043 / Fax: 0215 3810 713
Website: holidaydienbienphu.muongthanh.com
Email: info@dienbienphu.muongthanh.vnTOP
Facebook chat